Namdal Landbrukstjenester SA

Velkommen til Namdal Landbrukstjenester SA

 

 

Åpningstider ved våre kontor

Våre kontor er nå åpne etter avtale. Vi følger fortsatt myndighetenes smittevernregler nøye framover. Pga sykdom er vårt avdelingskontor i Rørvik dessverre stengt en periode. Vi tar kontordager i Havnegata 6 i Rørvik ved...

Arbeidskraft til landbruket

Det er et stort fokus på mangel på sesongarbeidskraft i landbruket. I forbindelse med dette er det nedsatt ei arbeidsgruppe i landbruket som ser på ulike tiltak som kan gjøres for å lette situasjonen....

Råd i samband med koronavirus

Oppdatert 17.03.2020 Norske Landbrukstenester forheld seg til dei retningslinene som til ei kvar tid er gjeldande frå sentrale myndigheiter i samband med koronaviruset. Tilsette i organisasjonen må gjere det dei kan for å unngå...