Hva kan vi gjøre for deg!

Hva kan vi gjøre for deg:

Velferdsordningene i landbruket:

Vi kan regelverket for velferdsordningene i landbruket og kan gi deg mange svar på de spørsmål du måtte ha om dette.

Avløsning/ personal /arbeidsgiveransvar/ generell avløsning:

Vi etterstreber å være en profesjonell arbeidsgiver, på vegne av det enkelte medlem og tar de oppgaver som følger med dette. Våre lønns,- og regnskapssystemer ivaretar internkontrollen for arbeidsgiveransvaret. Vi har en del deltidsavløsere og tilkallingshjelp som hjelper oss med å ivareta det meste av etterspørsel om ferie/ fritidsavløsning.

Sykdomsavløsning:

Vi administrerer landbruksvikarordningen og har ansatt egne sjukdomsavløsere med lang erfaring. Vi har rutiner for mest mulig rettferdig fordeling av oppdrag til sykdomsavløsing. Vi sørger for å dokumenter kostnadene ved sjukdomsavløsning og hjelper deg med søknaden om refusjon.

Rekruttering/ opplæring:

Vi rekrutterer nye avløsere og arrangerer kurs for nyrekruttering. Vi har nært samarbeid med både BSF (bygdefolkets studieforbund), ungdomsskoler og videregående skoler i vårt rekrutteringsarbeid.

 

Samarbeid:

Vi samarbeider med den offentlige landbruksforvaltningen, arbeidstilsynet, Bråholmen HMS, Innhered HMS Senter og NAV. Vi er videre tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT) og Landbruksts arbeidsgiverforening (LA), som begge er viktige støttespillere i norsk landbruk.

 

Forsikringer:

Vi har forsikringsordninger både for medlemmer og ansatte. Vi dekker arbeidsgiverperioden hvis avløseren blir syk. Skade på gård og utstyr dekkes av våre ansvarsforsikringer. I tillegg er alle våre arbeidstakere selvfølgelig dekket av yrkesskadeforsikring.

 

Utlønning:

Vi foretar alle rutiner i forbindelse med registrering og utbetaling av lønn. I tillegg sørger vi for at trekk, feriepenger og innberetninger og innbetalinger til stat og kommune blir gjort. Undersøkelser viser at ingen klarer å lønne ut så billig som de avløserlagene som er tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT). Dette bl.a. på grunn av meget gunstige forsikringsordninger og lave adm.kostnader.. Det blir faktisk også billigere enn å lønne ut selv (iflg Landkreditt).

Vi sender månedlige kontoutdrag som gir god oversikt over utlønningskostnader for medlemmet.

Tilskudd og dokumentasjon:

Vi kan regelverket for tilskudd ved avløsning og hjelper deg gjerne med søknader om dette. Det gjelder både tilskudd til ferie /fritidsavløsning og tilskudd til sjukdomsavløsning. Vi dokumenterer dine kostnader og innrapporterer disse til rette instans for videre behandling.

 

Annen arbeidskraft:

Vi kan også være behjelpelig med å skaffe annen type arbeidskraft om du har behov for det. Det være seg hjelp til maling, vedlikehold, skogsrydding osv.