Klauvskjærertjenester

Fra årsskiftet 2017 fusjonerte Namdal Landbrukstjenester og Ytre Namdal Landbrukstjenester. I Ytre Namdal har laget i flere år tilbudt klauvskjærertjeneste til gårdsbruk med slikt behov.

Etter fusjonen er denne tjenesten overtatt av Namdal Landbrukstjenester og tilbudet er videreført til lagets medlemmer. Tilbudet begrenses imidlertid av kapasiteten til våre to klauvskjærere så det vil nok være behov for at eksterne tjenester benyttes av gårdsbruk i midtre og sørlige del av vårt nedslagsfelt.

Behovet for å skjære klauv er økende og hvorvidt bedriften utvider sitt tilbud, vil i stor grad avhenge av etterspørsel av tjenesten.

Våre to klauvskjærere besørger oppdrag med tidsriktig og moderne utstyr for skjæring av klauv. Børge Eide er bosatt på Kolvereid og er sertifisert klauvskjærer. Han har arbeidet i mange år som klauvskjærer og har opparbeidet seg bred erfaring i faget.

Bestilling av klauvskjæring gjøres enklest ved å ta direkte kontakt med Børge Eide på telefon: 928 77970 eller ringe vårt hovednummer 4000 1509 så formidler vi videre kontakt.