Landbruksvikarer

Landbruksvikarer


 

 

 

 

 

Overhalla kommune, Grong kommune og Høylandet kommune:

Jarle Per Øie, bosatt på Øysletta dekker disse kommunene. Han har lang fartstid som kommunal landbruksvikar i Grong og gikk over i vår tjeneste når den kommunale ordninga ble nedlagt.

 

                                                        

Fosnes kommune:

Rune Wik, bosatt på Jøa dekker Fosnes (Jøa)kommune. Rune var også ansatt som kommunal vikar før han gikk over i vår tjeneste ved nedleggelse av kommunal ordning. 

 

 

Namdalseid kommune, Flatanger kommune, Osen kommune og nedre deler av Namsos kommune:

Line Klausen, bosatt på Osenkorsen i Namdalseid. Startet som sjukdomsavløser hos oss 1.1.08. Har lang erfaring med gårdsarbeid og er høyt utdannet innen landbruk. Før hun startet hos oss var hun driftsleder og lærer ved Øya landbrukskole.  

 

 

Nærøy kommune, Vikna kommune og Bindal kommune:

Trond Sylten, bosatt på Rørvik, har mange års erfaring som ringavløser og nå i de senere år som landbruksvikar i Nærøy og Vikna.

 

Leka kommune:

Jakob Sandvik, bosatt på Leka, har vært ansatt som landbruksvikar i flere år. Jakob er selv deltaker i samdrift og kan derfor ta beredskap ved sjukdomsavløsning i kommunen.