Namdal Landbrukstjenester SA

A-ordningen innføres fra 1.1.2015

Staten innfører a-ordningen for alle arbeidsgivere fra 1.1.2015. Dette fører til endringer i forbindelse med utbetaling av lønn for desember måned og også for dokumentasjon av avløserkostnader for 2014.

Les mer HER om disse endringene.

Informasjonen vil sendes ut til alle ansatte og kunder. De vi har registrert epostadresse, vil få det tilsendt elektronisk.

Ta kontakt med oss hvis du er usikker på hva dette vil bety for deg. Du kan også søke etter a-ordningen på nett så finner du mye informasjon hva dette innebærer.