Namdal Landbrukstjenester SA

Avløsertilskudd 2019

BEREGNA TILSKUDD OG UBENYTTA AVLØSERTILSKUDD 2019.

Nå utover høsten får vi ofte spørsmål om hvor mye som står igjen å bruke av avløsertilskuddet. Avløsertilskudd ferie/fritid beregnes ut ifra hvor mange dyr du/dere har på telledatoene 1. mars og 1. oktober, og satsene i jordbruksavtalen. Maksimalbeløpet for 2019 er opp til kr 83400,- avhengig av dyretall. Ved søknad om avløser,- og produksjonstilskudd etter telling 1.10, vil maksimalt avløsertilskudd fremkomme.
I kontoutdrag som blir utsendt fra oss fremkommer nettobeløp for avløsning ferie/ fritid hittil i år. Pass på at du/ dere får brukt makismal tilskuddsramme før 31.12.19 for å få maksimalt utbetalt i februar neste år.