Namdal Landbrukstjenester SA

Organisasjon

Bedriften er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøte velger sine representanter til styre som har det overordna ansvar for det forretningsmessige i bedriften. I styret sitter også en representant fra de ansatte som de ansatte selv velger.

Administrasjon

Bedriftens administrasjon er i dag fordelt med 2,4 årsverk på 4 forskjellige kontor. Denne kontortekniske løsningen skyldes det store geografiske område som Namdal Landbrukstjenester dekker.

Vårt telefonsystem er mobilt oppbygd som trådløs bedrift. Dette gir god tilgjengelighet for våre kunder og ansatte.

I menyen finner du ytterligere informasjon om bedriften.

Strategiplan NL 2022-2025