Organisasjon.

Bedriften er organisert som et samvirkeforetak. Årsmøte velger sine representanter til styre som har det overordna ansvar for det foretningsmessige i bedriften. I styret sitter også en representant fra de ansatte som de ansatte selv velger.

Administrajonen.

Bedriftens administrasjon er i dag fordelt med 2,1 årsverk på 3 forskjellige kontor. Denne kontortekniske løsningen skyldes det store geografiske område som Namdal Landbrukstjenster dekker. Det arbeidses mot en felles ASP løsning slik at vi til enhver tid er oppdatert på hverandres arbeidsoppgaver.

Vårt telefonsystem er mobilt oppbygd som trådløs bedrift. Dette gir god tilgjengelighet for våre kunder og ansatte.

I menyen til venstre finner du ytterligere informasjon om bedriften.