Namdal Landbrukstjenester SA

informasjon

Nyansatt kontormedarbeider på Kolvereid.

I mai ble Ann-Kristin Finne ansatt i 50% stilling ved vårt kontor på Kolvereid. Ann-Kristin arbeider tirsdager og fredager og tar veldig gjerne mot besøk på kontoret disse dagene. I perioder vil hun arbeide

LES MER »

Få lovpålagte krav om MRSA-rutiner

Det stilles få lovpålagte krav til smitterutiner på gårder og til gårdsarbeidere i storfebesetninger, og det er gårdbrukeren selv som plikter å sørge for at smitten ikke inntar fjøset.

LES MER »