Namdal Landbrukstjenester SA

Dagsatser for bruk av landbruksvikar i 2014!

Endrede dagsatser for bruk av landbruksvikar.

Dagsatser for bruk av landbruksvikar ved sjukdom følger forskriftens maksimale dagsats for tilskudd.   

I 2014 er dagsatser for bruk av landbruksvikar:

 

* Sykdom – 1500,- pr dag

* Ferie/ Fritid – 1950,- pr dag

 Dette gjelder bruk av landbruksvikarer som er delfinansiert gjennom statlige tilskudd.