Namdal Landbrukstjenester SA

Hva kan vi gjøre for deg

Velferdsordningene i landbruket:

Vi kan regelverket for velferdsordningene i landbruket og kan gi deg mange svar på de spørsmål du måtte ha om dette.

Avløsning/personal /arbeidsgiveransvar/generell avløsning:

Vi etterstreber å være en profesjonell arbeidsgiver, på vegne av det enkelte medlem og tar de oppgaver som følger med dette. Våre lønns- og regnskapssystemer ivaretar internkontrollen for arbeidsgiveransvaret. Vi har en del deltidsavløsere og tilkallingshjelp som hjelper oss med å ivareta det meste av etterspørsel om ferie/fritidsavløsning.

Sykdomsavløsning:

Vi administrerer landbruksvikarordningen og har ansatt egne sjukdomsavløsere med lang erfaring. Vi har rutiner for mest mulig rettferdig fordeling av oppdrag til sjukdomsavløsing. Vi sørger for å dokumenter kostnadene ved sjukdomsavløsning og hjelper deg gjerne med søknaden om refusjon.

Rekruttering/opplæring:

Vi rekrutterer nye avløsere og arrangerer kurs for nyrekruttering. Vi har nært samarbeid med både SNS (studieforbundet næring og samfunn), ungdomsskoler og videregående skoler i vårt rekrutteringsarbeid.

Samarbeid:

Vi samarbeider med den offentlige landbruksforvaltningen, arbeidstilsynet, Veiviser’n Bedriftshelsetjeneste og NAV. Vi er videre tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT) og NHO Mat og Landbruk, som begge er viktige støttespillere i norsk landbruk.

Forsikringer:

Vi har forsikringsordninger både for medlemmer og ansatte. Vi dekker arbeidsgiverperioden hvis avløseren blir syk. Skade på gård og utstyr dekkes av våre ansvarsforsikringer. I tillegg er alle våre arbeidstakere selvfølgelig dekket av yrkesskadeforsikring.

Utlønning:

Vi foretar alle rutiner i forbindelse med registrering og utbetaling av lønn. I tillegg sørger vi for at trekk, feriepenger og innberetninger og innbetalinger til stat og kommune blir gjort. Undersøkelser viser at ingen klarer å lønne ut så billig som de avløserlagene som er tilknyttet Norske Landbrukstjenester (NLT). Dette bl.a. på grunn av meget gunstige forsikringsordninger og lave administrasjonskostnader. Det blir faktisk også billigere enn å lønne ut selv (iflg Landkreditt).

Vi sender jevnlige kontoutdrag som gir god oversikt over utlønningskostnader for medlemmet.

Tilskudd og dokumentasjon:

Vi kan regelverket for tilskudd ved avløsning og hjelper deg gjerne med søknader om dette. Det gjelder både tilskudd til ferie-/fritidsavløsning og tilskudd til sjukdomsavløsning.

Annen arbeidskraft:

Vi kan også være behjelpelig med å skaffe annen type arbeidskraft om du har behov for det. Det være seg hjelp til maling, vedlikehold, skogsrydding osv.