Namdal Landbrukstjenester SA

Innleveringsfrister timelister m.m

Innskjerping av innleveringsfrister!

Fristen for innlevering av timelister har den senere tid sklidd ut en del. For at vi skal ha tid nok til nødvendige kontroll slik at lønna blir utbetalt den 20. i hver måned, er vi nødt til å skjerpe inn fristene.

 

– Absolutt siste frist for å få med timer til utlønning vil være den 1. i hver mnd. Lister vi mottar etter dette vil bli liggende «over» til neste måned.

 

– Forskudd på lønn utbetales KUN hvis timelister innleveres FØR siste virkedag i hver måned. Foskudd utbetales ikke uten at riktig utfylt og underskrevet timeliste er innlevert.  

Eksempel på riktig utfylt timeliste finner du her