Namdal Landbrukstjenester SA

Klauvskjærertjenesten er fra 1. juli 2021 nedlagt hos Namdal Landbrukstjenester. Tidligere ansatt klauvskjærer Bjørn-Erik Nilsen, har overtatt klauvskjærerutstyret og med dette har gårdbrukerne i Ytre Namdal fremdeles et klauvskjærertilbud. Vi ønsker Bjørn-Erik lykke til!