Namdal Landbrukstjenester SA

Landbruksvikarer


 

 

 

 

Overhalla kommune, Grong kommune og Høylandet kommune:

Jarle Per Øie, bosatt på Øysletta dekker disse kommunene. Han har lang fartstid som kommunal landbruksvikar i Grong og gikk over i vår tjeneste når den kommunale ordninga ble nedlagt.

Sergei Sazanchuk, bosatt i Skage, har også sitt arbeidsområde i disse kommunene. Han har vært ansatt siden 2011, og de senere år som landbruksvikar.

Namsos  kommune:

Rune Wik, bosatt på Jøa, dekker gamle Fosnes kommune. Rune var også ansatt som kommunal vikar før han gikk over i vår tjeneste ved nedleggelse av kommunal ordning.

Namsos kommune, Flatanger kommune, Osen kommune:

Line Klausen, bosatt i Brørsgrenda i Namdalseid. Startet som sjukdomsavløser hos oss 1.1.08. Har lang erfaring med gårdsarbeid og er utdannet innen landbruk. Før hun startet hos oss var hun driftsleder og lærer ved Øya landbrukskole.

Nærøysund kommune, Vikna kommune og Bindal kommune:

Andreas Sylten, bosatt på Rørvik, ble i 2018 ansatt som landbruksvikar i Nærøy og Vikna.

Leka kommune:

Jakob Sandvik, bosatt på Leka, har vært ansatt som landbruksvikar i flere år. Jakob er selv deltaker i samdrift og kan derfor ta beredskap ved sjukdomsavløsning i kommunen.

 

Landbruksvikarene har beredskap også i andre kommuner i Namdalen samt i Bindal.