Namdal Landbrukstjenester SA

Lokalt lønnsoppgjør 2019

Det gjennomføres lokal lønnsforhandlinger mellom de ansatte og Namdal landbrukstjenester hver høst.

Resultat av årets lokal forhandlinger ble et generelt tillegg på 1,3%.

Ny tariff fra 1.9.2019 finnes HER