Namdal Landbrukstjenester SA

Medlemsfordeler ved innbetaling av tilskudd til laget.

Avløsertilskudd og produksjonstilskudd ble utbetalt fra staten den 20.2.2018.

Namdal Landbrukstjenester tilbyr også i år og halvere medlemskontingenten og kan til en viss grad også forskuttere kostnader ved sjukdomsavløsning for medlemmer som velger og innbetale HELE avløsertilskuddet til lagets konto.

Det innbetalte beløpet godskrives det enkelte medlems saldo i laget og benyttes selvfølgelig til dekning av avløserkostnader utover året.