Namdal Landbrukstjenester SA

Ny medarbeider ansatt i administrasjonen

Ann Kristin Espenes fra Skage er tilsatt i 50 % stilling som kontormedarbeider i laget stilling og startet i jobben den 5 mai.

Ann Kristin skal arbeide med lønn, føring av timelister, innrapportering av lønn til det offentlige samt andre kontoroogaver som er relatert til lønn.

Hun vil arbeide både ved kontoret i Grong og kontoret i Overhalla. I utgangspunktet arbeider hun mandager, onsdager og fredager men i og med at hun stort sett skal sysle med lønnsarbeid, vil nok tilstedeværelse være variabel i løpet av måneden.

Vi ønsker henne velkommen på laget og tror at både vi og våre kunder og ansatte vil få glede og nytte av hennes arbeid fremover.