Namdal Landbrukstjenester SA

Nyansatt kontormedarbeider på Kolvereid.

I mai ble Ann-Kristin Finne ansatt i 50% stilling ved vårt kontor på Kolvereid. Ann-Kristin arbeider tirsdager og fredager og tar veldig gjerne mot besøk på kontoret disse dagene.

I perioder vil hun arbeide en del ut i «felten» så det vil være lurt å ringe henne før et eventuelt besøk. Ann-Kristin har en spennende bakgrunn både fra bank, salg og tjenesteytende virksomheter som vi håper og tror vil komme både ansatte og eiere tilgode i området.

Hennes hovedarbeidsoppgaver, foruten drift av avdelingskontoret, vil være salg av lagets tjenester til nye medlemmer og rekruttering/formidling av avløsere i Ytre Namdal.

Ta vel i mot henne.