Namdal Landbrukstjenester SA

Namdal Landbrukstjenester SA

Vår hovedoppgave er å administrere avløsning, og å hjelpe til med å skaffe eierne, og andre i området, nødvendig arbeidskraft.

I tillegg skal Namdal Landbrukstjenester:

  • Drive rekruttering og opplæring.
  • Være en profesjonell arbeidsgiver, på vegne av det enkelte medlem.
  • Foreta all utlønning, og tilhørende administrativt arbeid.
  • Alle som får lønn gjennom NL er automatisk forsikret.
  • Administrasjon av andre former for samarbeidstiltak i området.
  • Samarbeid med andre organ innen landbruket, for å utnytte ressursene på beste måte.
  • Tilby tjenester som brukerne(eierne) har behov for, med høy kvalitet og til rett pris.

Namdal Landbrukstjenester skal gjennom aktivt samarbeid og kunnskap bidra til å skape trivsel, stabilitet, trygghet og utvikling, både for brukere og ansatte.

Vi er eiernes (bondens) sitt vikarbyrå. Men det er eierne selv, gjennom bruk og aktivt eierskap som avgjør hvor god jobb vi kan gjøre for dem.

Namdal Landbrukstjenester er en medlemseid samvirkeorganisasjon med medlemmer i 12 kommuner.

Vi har medlemmer i kommunene Osen, Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Nærøysund, Leka og Bindal (Nordland).

Fra kysten i Osen til riksgrensa mot Sverige og ut mot kysten i Vikna, strekker vårt område seg over 70 mil med eiere/ medlemmer som produserer alt fra kylling til storfe, med hovedvekt på melkeproduksjon.

Namdal Landbrukstjenester SA er et resultat av fusjonering av flere landbrukstjenester, nå sist en fusjon mellom Namdal Landbrukstjenester og Ytre Namdal Landbrukstjenester. Allerede i 1981 ble de første avløserlaga i Namdalen stiftet. Vi har tatt med oss deres erfaring som profesjonell arbeidsgiver og formidler av arbeidskraft til namdalsk landbruk, inn i Namdal Landbrukstjenester SA.

Namdal Landbrukstjenester SA er organisert som en selvstendig juridisk enhet med regnskap og revisjonsplikt. Totalt eies vi av ca 450 gårdbrukere i området og har på vegne av disse arbeidsgiveransvar for ca 700 arbeidstakere. Vi omsetter varer og tjenester for omtrent 33 mill kr årlig.