Følgende priser gjelder for kjøp av landbruksvikar ansatte med beredskapsavtale fra 1.1.2021:

 Leie av landbruksvikar til sykdomsavløsning  kr 1760,-  pr dag
Leie av landbruksvikar til sykdomsavløsning  kr 880,-  pr halv dag
 Leie av landbruksvikar til ferie / fritidsavløsning   kr 2200,-   pr dag
 Timebasert leie av vikarer med beredskapsavtale
 kr 300,- / 470,-
  pr time/ pr time helg
  Timebasert leie av vikarer med beredskapsavtale  kr 620,-
 pr time på hellig/ høytidsdag
   

Det faktureres primært kun hele dager. Det vil være oppdragsgivers (gårdbrukers) ansvar og sørge for arbeid som strekker seg over hel dag.

For arbeid på helger vil det faktureres pr time etter satser.