Namdal Landbrukstjenester SA

Følgende priser gjelder for kjøp av landbruksvikar ansatte med beredskapsavtale fra 1.1.2022:

 Leie av landbruksvikar til sykdomsavløsning  kr 1760,-  pr dag
Leie av landbruksvikar til sykdomsavløsning  kr 880,-  pr halv dag
 Leie av landbruksvikar til ferie / fritidsavløsning   kr 2460,-   pr dag
 Timebasert leie av vikarer med beredskapsavtale
 kr 560,-
 pr time helg
  Timebasert leie av vikarer med beredskapsavtale  kr 720,-
 pr time på hellig/ høytidsdag
   

Det faktureres primært kun hele dager. Det vil være oppdragsgivers (gårdbrukers) ansvar å sørge for arbeid som strekker seg over hel dag.

For arbeid på helger vil det faktureres pr time etter satser.