Namdal Landbrukstjenester SA

Prisøkning 2015

Prisøkning i 2015.

Namdal landbrukstjenester benytter tradisjonelt påslag på brutto lønn for dekning av felles kostnader og drift av laget.

Regjeringen endret forskrift for produksjonstilskudd og avløsertilskudd før jul. Endringen innebærer blant annet at valget for å overføre avløsertilskudd for ferie/ fritid og sjukdomsavløsnig direkte til avløserlag, er fjernet fra og med 2015.

For Namdal landbrukstjenester innebærer dette tap av renteinntekter og merarbeid i forbindelse med fakturering og betalingsoppfølging. Tidligere kunne vi også tilby våre medlemmer forskuttering av kostnader ved sjukdomsavløsning under forutsetning av at refusjonsbeløpet ble ført direkte inn til laget. Dette har vi altså ikke mulighet til lenger og tilbudet om forskuttering av kostnader kan ikke videreføres.

Staten innførte a-ordninga for alle arbeidsgivere fra og med 1 januar 2015. Dette fører også til økte felleskostnader og påvirker inntjening i negativ retning.

Det er derfor vedtatt følgende prisendringer i laget.

 

Ny pris for bruk av laget vil etter justeringen være 12%.

Medlemskontingent økes til kr 1000,- pr år for registrerte medlemmer.