Namdal Landbrukstjenester SA

Stem fram Årets Avløysar 2021

Tida er no inne for å stemme fram fylket sin kandidat til semifinalen i Årets Avløysar 2021. Vi har fått inn heile 33 flotte kandidatforslag, og av desse stettar 21 kandidatar nominasjonskrava. Nokre ynskjer ikkje delta i konkurransen og det betyr at det no er 17 avløysarar fordelt over 9 fylker som skal stemmast på. I nokre fylker er det kun ein kandidat, men vi presenterer dei sjølvsagt på lik linje med alle andre.
Klikk på aktuelt fylke og stem fram din kandidat, avstemminga vert avslutta 12.09.2021: