Namdal Landbrukstjenester SA

Styret i Namdal Landbrukstjenester

Paul Olav Bjerken styreleder
Kåre Petter Wangsfjord nestleder i styret
Stein Vik styremedlem
Oddveig Ressem styremedlem
Audun Risvik styremedlem
Emil Volden styremedlem
Maren Kjerkol 1. varamedlem i styret
Rune Wik ansattes representant i styret