Namdal Landbrukstjenester SA

Ubenyttet tilskudd 2016

Ubenytta tilskudd 2016!!!

En del av dere medlemmer har en god del ubenytta avløsertilskudd for 2016. ABSOLUTT siste frist for å få med kostnader gjennom utlønning hos Namdal Landbrukstjenester er den 1.12.16. Ta gjerne kontakt med oss hvis noe er uklart angående tildelt tilskuddsramme

 

For de av dere som enda ikke har brukt opp – eller har en del igjen av tilskuddet til ferie og fritid, er det utsendt brev om beløp som står ubenytta og det haster nå med å få brukt opp dette. Som dere vet blir ubenytta tilskudd avkortet på utbetaling i juni 2017.