Namdal Landbrukstjenester SA

Utbetaling av avløsertilskudd.

UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD.
Forskrifter fra departementet fra 1. januar 2015 har som kjent ført til at det nå ikke er mulig for den enkelte bruker å overføre tilskuddet automatisk til laget. Dette gjelder både for sjukdom og ferie/fritid.

Mulige konsekvenser for laget kan bli dårligere likviditet, lavere renteinntekter og høyere påslag. Laget vil ikke kunne forskuttere tilskudd ved sjukdom som før.
Medlemmer som selv over-fører hele avløsertilskuddet til laget, vil få halvert medlemskontingenten for inneværende år, samt at laget vil kunne forskuttere eventuelle sjukdoms-kostnader.

Avløsertilskuddet utbetales fra Landbruksdirektoratet ca 1. juni, direkte til bruker.
Ved overføring av avløsertilskudd til laget, benytt Namdal Landbruks-tjenester sitt kontonummer
Beløpet vil deretter godskrives deres saldo i laget.

God sommer 🙂