Utbetaling av avløsertilskudd.

UTBETALING AV AVLØSERTILSKUDD.
Forskrifter fra departementet fra 1. januar 2015 har som kjent ført til at det nå ikke er mulig for den enkelte bruker å overføre tilskuddet automatisk til laget. Dette gjelder både for sjukdom og ferie/fritid.

Mulige konsekvenser for laget kan bli dårligere likviditet, lavere renteinntekter og høyere påslag. Laget vil ikke kunne forskuttere tilskudd ved sjukdom som før.
Medlemmer som selv over-fører hele avløsertilskuddet til laget, vil få halvert medlemskontingenten for inneværende år, samt at laget vil kunne forskuttere eventuelle sjukdoms-kostnader.

Avløsertilskuddet utbetales fra Landbruksdirektoratet ca 1. juni, direkte til bruker.
Ved overføring av avløsertilskudd til laget, benytt Namdal Landbruks-tjenester sitt kontonummer
Beløpet vil deretter godskrives deres saldo i laget.

God sommer 🙂