Namdal Landbrukstjenester SA

Vårt kontor på Kolvereid er betjent igjen.

Vårt kontor på Kolvereid har i en lengre periode vært betjent sporadisk på grunn av sjukdom.

Vi kan glede både ansatte og medlemmer som er tilknyttet kontoret med at vi nå har fått på plass bemanning igjen og håper dere tar vel i mot Lise Irene Høyforslett som er ansatt som kontormedarbeider på Kolvereid.

Lise Irene har kjernetid på Kolvereidkontoret tirsdag og fredag fra kl 10:00 – 14:00

Telefon for å få tak i Lise Irene er: 4000 1509 med innvalg 4.